Privacy

PRIVACYVERKLARING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJSArs Scribendi is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2016.

Welkom bij Ars Scribendi Uitgeverij B.V. (hierna: 'Ars Scribendi').

Ars Scribendi is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair en voortgezet onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Ars Scribendi bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs.

1. De school en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Ars Scribendi, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

2. Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Ars Scribendi heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Ars Scribendi is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Ars Scribendi altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

3. Bewerkersovereenkomst

In de Bewerkersovereenkomst van Ars Scribendi wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Ars Scribendi hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.


4. Privacybijsluiters

In onze productspecifieke Privacybijsluiters leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

Twijfelt u welke Privacybijsluiter van toepassing is op een specifiek product? Onderstaand treft u een volledig overzicht van alle producten en welke Privacybijsluiter op ieder product van toepassing is.

5. Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

6. Overige privacyverklaringen

Ars Scribendi verwerkt als organisatie ook persoonsgegevens binnen producten die bestemd zijn voor andere onderwijssectoren, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Bekijk hier onze overige privacyverklaringen die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacybijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.Bijlagen / Downloads

Download (PDF) de privacybijsluiter en download (PDF) de modelovereenkomst inzake het online lezenplatform Leesplaneet (www.leesplaneet.nl)
Download (PDF) de privacybijsluiter en download (PDF) de modelovereenkomst inzake de online leeromgeving Plannex (www.plannex.nl)

CONTACT | RETAIL-INFO | ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijswijzigingen, spel- en/of typfouten voorbehouden
© 1998-2019 Ars Scribendi Uitgeverij bv