Schoolbieb Next

Schoolbieb Next

Schoolbieb Next
is een leesbevorderingsplan waarbij leesadviseurs van ca. 40 leesspeciaalzaken de basisschool helpen bij het op peil brengen en houden van hun schoolbibliotheek. De leesadviseur adviseert de leescoördinator over concept, actie en inrichting en de directie over de financiering. Het resultaat is een goedgevulde, moderne schoolbieb vol prentenboeken, avi-boeken, informatieve boeken en jeugdliteratuur.

Als kinderen minder lezen, wat betekent dat?
Hoe bevorderen we lezen op school en thuis?

De feiten zijn zorgelijk:
• Een kwart van alle brugklassers heeft twee jaar achterstand bij begrijpend lezen.
• 9% van de meisjes en 29% van de jongens in het voortgezet onderwijs leest buiten school (bijna) nooit.
• 80% van de mbo-leerlingen kan de eigen schoolboeken niet lezen zonder hulp.
• Er zijn in Nederland 1,5 miljoen functioneel analfabeten van 16 jaar en ouder.
En dat terwijl:
• begrijpend lezen vanaf groep 6 dé voorspeller is voor toekomstig schoolsucces;
• 43% van de laaggeletterden in Nederland werkloos is;
• lezen en geletterdheid door woordenschat en algemene kennis bevorderd worden.

Het lezen (van langere teksten) verkeert in een crisis. Niet door slecht onderwijs, maar door ontwikkelingen in de maatschappij.
De maatschappij verwacht de oplossing van het onderwijs. De referentieniveaus bieden een kader, de scholen bevorderen het lezen via hun leesplan. Welke betekenis heeft en krijgt de schoolbieb?

Gemeenten bezuinigen op openbare bibliotheken
Door dalende bezoekersaantallen en bezuinigingen zitten openbare bibliotheken in zwaar weer.

• Van 2009 tot 2013 daalde het aantal vestigingen met 5%.
• Van de resterende vestigingen is 22% afgeslankt tot een servicepunt. Servicepunten zijn een deel van de tijd of geheel (!) onbemand en doen weinig tot niets aan leesbevordering.
• Het aantal bibliobussen is gedaald tot 20.
• Vooral kleinere kernen hebben geen bibliotheekvoorziening meer.
• Het eindpunt van deze ontwikkeling is nog niet in zicht.

De openbare bibliotheken zitten in zwaar weer.
De maatschappij verwacht de oplossing van het onderwijs. Leescoördinatoren en schoolbibliotheken moeten het gat vullen, althans voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

SCHOOLBIBLIOTHEKEN WORDEN BELANGRIJKER DAN OOIT TEVOREN!

Schoolbieb Next is een leesbevorderingsplan waarbij behulpzame leesadviseurs van leesspeciaalzaken de leescoördinator en de schoolleiding ontzorgen bij het op peil brengen en houden van de schoolbibliotheek.
Het plan bestaat uit drie pijlers:

Schoolbieb Next pijlers

1 Doel: uw schoolbieb op peil brengen

Op basis van uw leesplan en het gewenste aantal boeken per leerling en per categorie adviseert de leesadviseur u over behoud, vervanging en aanvulling van uw boekencollectie. Bij de informatieve boeken kan worden gekeken naar een goede aansluiting op bijvoorbeeld de kernconcepten of op integrale, thematische methodes als TopOndernemers en Alles-in-1.
Overigens: de kracht van een welvoorziene schoolbibliotheek is dat kinderen elk boek zelf kunnen vastpakken en inzien voor ze het lenen. Dat zegt meer dan een beschrijving op een beeldscherm op basis waarvan ze boek kunnen reserveren...

2 Geen contract maar partnerschap
De contacten met de leesadviseur zijn persoonlijk, de adviezen zijn maatwerk, de leesadviseur kijkt graag met u naar de lange termijn maar u gaat geen verplichtingen aan voor de toekomst.

3 Advies, investering en fondsenwerving
De leesadviseur kijkt met u naar prioriteiten, fasering en financieel-technische aspecten zoals afschrijving en reservering. U bepaalt als school steeds zelf wat u aanschaft en hoeveel. 
Door de fondsenwerfactie Adopteer een Boek kunt u uw schoolbieb voor een groot gedeelte laten financieren door betrokken ouders, grootouders en andere ‘sponsoren’.

De leesadviseur is uw deskundige gesprekspartner én de spin in het web wat betreft leesbevordering en leeseducatie.

Leesadviseur

Meer weten?
Wilt u meer informatie over Schoolbieb Next? Stuur ons een e-mail!

CONTACT | RETAIL-INFO | ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijswijzigingen, spel- en/of typfouten voorbehouden
© 1998-2019 Ars Scribendi Uitgeverij bv