Informatief lezen

De informatieve boeken van Corona zijn onderverdeeld in series voor verschillende interessegebieden en leeftijdsgroepen. Door één of meer interessegebieden en/of leeftijdsgroepen aan te vinken krijgt u een overzicht van alle series die daartoe behoren.
Sommige leesseries vormen samen reeksen. Als u in het verticale menu links een reeks kiest, verschijnen alleen die series in beeld die tot de gekozen reeks behoren.

Bestellen
Wilt u een boek of een serie bestellen, dan kunt u dit direct in uw winkelwagen plaatsen en verder kijken. Als u uw keuze(s) hebt gemaakt kunt u uw bestelling, na het invullen van uw persoonsgegevens, versturen. Maak daarvoor in het menu de keuze Bestellen en vervolgens Bestelling versturen.

Aarde & milieu 2

Deze serie behoort tot het interessegebied: Aarde & heelal, Natuur & milieu
Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.

De serie Aarde & milieu 1 laat kinderen kennismaken met ecologie en milieukunde. Elk deeltje gaat over een aspect van de wereld om ons heen en vertelt over de dingen die veranderen en hoe we kunnen zorgen voor een evenwichtige natuur. Naast een heldere tekst bevatten de boekjes ook afbeeldingen, foto's, grafieken en kleurenblokjes met allerlei gegevens en leerzame opdrachten.

titelprijsbestel
AEM401 - Klimaatverandering
9789054953999
In de afgelopen jaren is het klimaat bijna elke dag in het nieuws geweest. We lezen over hittegolven, stormen, droogtes, ijsregens en overstromingen. De aarde wordt warmer en hierdoor verandert het klimaat. Wetenschappers noemen deze temperatuurstijging 'wereldwijde opwarming'.
Het klimaat op aarde is in het verleden vele malen vanzelf veranderd: er zijn ijstijden geweest en er zijn periodes geweest waarin de planeet zeer snel warmer werd. Sommige wetenschappers geloven dat de huidige klimaatveranderingen ook vanzelf plaatsvinden.
Maar veel wetenschappers denken dat de veranderingen een gevolg zijn van menselijke activiteiten.
Niemand weet precies hoe ons klimaat zal veranderen. Maar wat er ook gebeurt, klimaatveranderingen zullen invloed hebben op de mens en op de natuur. We kunnen echter wel wat doen om de veranderingen te vertragen en de negatieve gevolgen te beperken.
€ 15.00
AEM403 - Red het regenwoud
9789054953975
Een regenwoud is een speciaal soort bos dat in warme, natte gebieden groeit. De bomen zijn hoog en groeien dicht opeen. Er zijn drie typen regenwoud:
Tropische regenwouden groeien in de buurt van de evenaar (een denkbeeldige lijn rond het midden van de aarde). Het klimaat is heet en bijna elke dag valt er regen. De bomen zijn altijdgroen - ze hebben het hele jaar bladeren.
Regenwouden die op bergen in tropische gebieden groeien, worden nevelwouden genoemd omdat ze in de wolken zitten.
Gematigde regenwouden groeien verder van de evenaar vandaan, waar een koeler klimaat heerst. Ook zijn er duidelijke seizoenen: sommige delen van het jaar zijn koel en andere warmer.
De regenwouden zijn erg belangrijk voor alle mensen op aarde, maar ze worden ernstig bedreigd doordat bossen op grote schaal gekapt worden. Gelukkig worden de mensen zich steeds meer bewust van het belang van het regenwoud.
€ 15.00
AEM404 - Zure regen
9789054953982
Overal ter wereld sterven bomen en zelfs hele bossen af. Vis verdwijnt uit meren en gebouwen worden beschadigd. Dit komt door een vorm van vervuiling die we zure regen noemen.
Zure regen wordt gevormd door vervuiling (schadelijke stoffen) in de lucht. Wanneer fabrieken, elektriciteitscentrales en auto's brandstoffen verbranden, komen er rookgassen vrij. De gassen mengen zich met water in de lucht, zodat de regen ook vervuild wordt. Dit vervuilde water valt op de grond. Het tast planten aan en maakt meren en rivieren ongeschikt voor planten en dieren om in te leven.
Gelukkig hebben wetenschappers manieren gevonden om verdere aantasting te voorkomen en een deel van de aangerichte schade te herstellen.
€ 15.00
AEM406 - Voedsel voor iedereen
9789054953739
In VOEDSEL VOOR IEDEREEN komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: het boerenbedrijf; de akkerbouw; bewerking van de grond; bestrijding van ongedierte en onkruid; veehouderijen; hogere opbrengsten; nieuwe technieken; voedsel uit zee; van de boer naar de markt; kwaliteitscontrole; eten voor iedereen.
€ 15.00
AEM407 - Natuur in gevaar
9789054953746
In NATUUR IN GEVAAR komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: biodiversiteit; samenleven; regenwouden; noordelijke bossen; de polen; open zeen; rivieren en meren; landbouw en natuur; groene steden; jachttrofeen; red de natuur.
€ 15.00
AEM408 - Het gat in de ozonlaag
9789054954002
Hoog boven de aarde bevindt zich een onzichtbare laag van het gas ozon. De ozonlaag heeft een heel belangrijke functie, namelijk voorkomen dat onzichtbare, schadelijke stralen van de zon het aardoppervlak bereiken.
Ozon wordt gemakkelijk beschadigd door chemische stoffen die in de industrie worden gebruikt. De chemische stoffen breken ozon af waardoor schadelijke stralen van de zon de aarde bereiken. De ozonlaag boven Antarctica is zo dun geworden dat wetenschappers zeggen dat er een 'gat' in zit.
Wetenschappers bestuderen de schade aan de ozonlaag al vele jaren. Ze weten wat de oorzaak is en wat we kunnen doen om de schade te herstellen - we moeten ervoor zorgen dat minder chemische stoffen de ozonlaag bereiken.
€ 15.00
CONTACT | RETAIL-INFO | ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijswijzigingen, spel- en/of typfouten voorbehouden
© 1998-2017 Ars Scribendi Uitgeverij bv