Informatief lezen

De informatieve boeken van Corona zijn onderverdeeld in series voor verschillende interessegebieden en leeftijdsgroepen. Door één of meer interessegebieden en/of leeftijdsgroepen aan te vinken krijgt u een overzicht van alle series die daartoe behoren.
Sommige leesseries vormen samen reeksen. Als u in het verticale menu links een reeks kiest, verschijnen alleen die series in beeld die tot de gekozen reeks behoren.

Bestellen
Wilt u een boek of een serie bestellen, dan kunt u dit direct in uw winkelwagen plaatsen en verder kijken. Als u uw keuze(s) hebt gemaakt kunt u uw bestelling, na het invullen van uw persoonsgegevens, versturen. Maak daarvoor in het menu de keuze Bestellen en vervolgens Bestelling versturen.

Aarde in gevaar

Deze serie behoort tot het interessegebied: Aarde & heelal, Natuur & milieu
Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.
Menselijke activiteiten veranderen het aangezicht van de aarde. Mensen misbruiken en vervuilen de omgeving waarin ze wonen en jagen er allerlei grondstoffen in een ongekend hoog tempo doorheen. In deze reeks kun je lezen hoe je een bijdrage kunt leveren aan een beter milieu, niet alleen bij jou in de buurt maar ook elders ter wereld.
titelprijsbestel
AIG400 - Aarde in gevaar (serie 4d.)
€ 50.40
AIG403 - Dieren in het wild
9789054953258
Dit boek bespreekt de gevolgen die het gedrag van mensen op in het wild levende dieren heeft. Overal waar mensen wonen worden in het wild levende dieren gedood, worden dieren en planten het slachtoffer van milieuverontreiniging en wordt hun leefgebied verwoest. Door de groeiende wereldbevolking neemt bovendien de druk op planten en dieren toe.
Het voortbestaan van dieren en planten is geen vanzelfsprekende zaak meer. In dit boek kun je lezen hoe je een bijdrage kunt leveren aan een betere wereld voor plant en dier, niet alleen bij jou in de buurt, maar ook elders op de wereld.
€ 14.00
AIG405 - Bergen
9789054956853
Ongeveer 20 procent van het bewoonbare aardoppervlak ligt meer dan 1000 meter boven zeeniveau. Het merendeel hiervan bestaat uit bergen. De leefomstandigheden in bergen zijn buitengewoon zwaar. Steile hellingen en extreme koude kunnen het leven in de bergen moeilijk maken voor mensen, dieren en planten. De bewoners van bergstreken hebben in de loop der tijd echter slimme manieren bedacht om er het beste van te maken.
Bergen en bergvolken worden op allerlei manieren bedreigd: door veranderingen in het milieu en de samenleving, oorlog, toerisme, en de activiteiten van mensen die niet begrijpen hoe kwetsbaar het natuurlijk evenwicht in bergachtige streken is. Maar het is nog niet te laat en het voorbeeld van bergvolken kan ons helpen nieuwe manieren te vinden om deze waardevolle gebieden te redden.
€ 14.00
AIG406 - Woestijnen
9789054956860
Het leven in de woestijn is zwaar. Water en voedsel zijn moeilijk te vinden. Woestijnvolken hebben echter slimme manieren verzonnen om de schaarse bronnen ten volle te benutten. Ze hebben met behulp van de natuurlijke rijkdom van de woestijn een zwaar maar toereikend bestaan opgebouwd.
Ook de woestijnen ontkomen tegenwoordig niet aan de invloed van de moderne wereld. Er zijn nieuwe toepassingen bedacht voor droge gebieden: mijnbouw, toerisme, veehouderij en zelfs landbouw. Zulke veranderingen hebben op hun beurt geleid tot veranderingen in de leefwijze van traditionele woestijnvolken.
Woestijnen zijn echter kwetsbare gebieden. Veranderingen mogen niet ten koste gaan van datgene waarvan we gebruikmaken. Woestijnvolken, met hun eeuwenoude ervaring op het gebied van leven in zulke barre oorden, kunnen ons daarbij helpen.
€ 14.00
AIG407 - De Noordpool
9789054956846
De Noordpool bestaat uit een enorme oceaan, grotendeels bedekt met ijs, en bevroren land zonder bomen. Op het land wordt de noordpool begrensd door een brede gordel bossen die rond de wereld loopt.
Er leven al meer dan 20.000 jaar mensen op de noordpool. In de afgelopen 200 jaar is hun leefwijze veranderd door de komst van onderzoekers en handelaren uit landen ten zuiden van de pool. Dit boek bespreekt de leefwijze van de volken in deze ongastvrije wildernis. Hoe slagen ze erin te overleven, en welke veranderingen heeft hun land ondergaan?
€ 14.00
CONTACT | RETAIL-INFO | ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijswijzigingen, spel- en/of typfouten voorbehouden
© 1998-2017 Ars Scribendi Uitgeverij bv